مزایای معاملات آنلاین


• معاملات بر خط نسبت به روشهای سنتی معاملات از مزایای بیشماری برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از:
• دسترسی زنده به بازار و امکان ارائه دستورات در هر زمان و مکان و بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر کارگزاری.
• سرمایه گذار مطمئن است اطلاعاتی که دریافت می کند، لحظه ای است و هیچ تأخیری ندارد و افرادی زودتر از او به این اطلاعات دسترسی ندارد و این باعث بهبود فضای رقابتی می شود.
• افزایش سرعت معاملات از طریق حذف فرآیندهای فیزیکی و کاغذی سفارش.
• حذف بسیاری از نارضایتی های عملکردی بین مشتری و کارگزار به دلیل انتقال عملیات به سمت خود مشتری.
• بکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک آسان تر خواهد شد
• به سبب دسترسی بهتر مشتریان به سامانه معاملات، سرمایه گذاری تسهیل شده و به همین دلیل فعالان جدید به بازار خواهند آمد و روز به روز توسعه بازار بهتر خواهد شد.
• سرمایه گذار مطمئن است که سفارش او دقیقأ در زمان مورد نظر وارد سیستم معاملات می شود.
• کاهش هزینه های جنبی معاملات از جمله هزینه فرصت اطلاع از وضعیت حساب های مشتری، هزینه فرصت مراجعه حضوری و حذف چرخه کاغذی سفارش و مسائل اداری.
• نقل و انتقال وجوه بدون نیاز به مراجعه است و در کسری از ثانیه انجام می شود.
• تصمیم گیری خریدار و فروشنده متثر از اطلاعات و تحلیل خود آنهاست نه افراد معامله گر کارگذاری.
• چون تمام کنترل های لازم قبل از ارسال سفارش به سیستم معاملات انجام می شود، ریسک انجام نشدن معامله در سیستم معاملات، بسیار کم می شود.
• سیستم معاملات آنلاین به گونه ای عمل می کند ک با حداقل پهنای باند اینترنتی، کار می کند.
• افزایش سرعت گردش معاملات به دلیل اطلاع بهنگام مشتری از وضعیت حساب خود .
• افزایش پوشش جغرافیایی و دسترسی به خدمات کارگزاری حتی خارج از مرزهای کشور.
• با کمرنگ شدن ورود اطلاعات دستی توسط معامله گران شرکت های کارگزاری، هزینه نیروی انسانی کارگزاری، کم می شود و کارگزاران می توانند این هزینه را صرف امور توسعه ای بازار کنند و خمات بهتری به مشتریان عرضه کنند.