سوالات متداول معاملات بر خط

سوالات متداول معاملات بر خط

 

1. نحوه افتتاح حساب معاملات برخط در كارگزاري ساوآفرین به چه صورت است؟

ج. هر متقاضي پس از مطالعه مطالب آموزشي از سايت كارگزاري ساوآفرین يا پس از حضور در كلاس، در آزمون معاملات بر خط (به صورت كتبي يا الكترونيكي) شركت نموده و در صورت قبولي در آزمون، ميتواند با همراه داشتن مدارك مورد نياز به شعب كارگزاري ساوآفرین مراجعه نمايید و درخواست دريافت نام كاربري از كارگزاری نمايد. (جهت دريافت اطلاعات بيشتر به صفحه نحوه افتتاح حساب در معاملات بر خط مراجعه نماييد.)

 

2. مدارك مورد نياز براي افتتاح حساب معاملات بر خط چيست؟

ج. اصل شناسنامه، اصل كارت ملي و اصل مدرك تحصيلي خود (حداقل ديپلم).

 

3. آزمون معاملات بر خط شامل چه مباحثي مي باشد؟

ج. آزمون معاملات برخط به دو صورت كتبي و الكتروني كي توسط كارگزاري ساوآفرین برگزا ر مي گردد. اين آزمون شامل 20 سوال تستي مي باشد كه بر گرفته از قوانين و محدوديت هاي معاملات بر خط و همچنين ساير قوانين و مقررات مورد نياز براي معاملات در بورس و فرابورس مي باشد.

 

4. آيا افراد براي انجام معاملات برخط بايد شرايط خاصي را دارا باشند؟

ج. بله- افراد متقاضي بايد داراي 18 سال تمام بوده و همچنين حداقل مدرك تحصيلي آنها ديپلم باش د. در ضمن اين افراد بايد دانش كافي در زمينه انجام معاملات را نيز دارا باشند.

5. آيا براي انجام معاملات بر خط دانش خاصي مورد نياز است؟

ج. بله- در معاملات بر خط به دليل آنكه افراد خود سفارشاتشان را در سامانه معاملاتي وارد مي نمايند، بايستي با نحوه ارسال سفارش در سيستم معاملاتي آشنا گردند و در ضمن بايد با قوانين و مقررات نحوه انجام معامله در بورس و فرابورس و همچنين قوانين و محدوديتهاي معاملات بر خط آشنايي كامل داشته باشند . بدين منظور كارگزاري ساوآفرین مطالب آموزشي مورد نيازِ معاملات بر خط را در سايت كارگزاري (www.savbroker.comقرار داده است.

6. چه مدت پس از دريافت نام كاربري و كلمه عبور مي توان به سامانه معاملات بر خط وارد شد؟

ج. پس از دريافت نام كاربري و كلمه عبور از كارگزاري ساوآفرین، در كمتر از 48 ساعت، نام كاربري شما فعال خواهد شد. در غير اينصورت با مديريت سيستم تماس حاصل نماييد.

 

7. آيا با استفاده از وكالت نامه قانوني مي توان براي ديگران در معاملات بر خط معامله انجام داد؟

ج. خير- در معاملات برخط امكان استفاده از وكالت نامه وجود ندارد و هر فرد بايستي شخصاً تمامي مراحل افتتاح حساب را طي نمايد و براي خود خريد يا فروش نمايد.

 

8. در چه ساعاتي امكان ارسال سفارش درسيستم معاملات بر خط وجود دارد؟

ج. در سامانه معاملات بر خط از ساعت 8:30 لغايت 12 امكان ارسال سفارش وجود دارد.

 

9. كارمزد خريد و فروش از طريق سامانه معاملات بر خط چه ميزان است؟

ج. كارمزد معاملات برخط همانند كارمزد ساير روشها مي باشد و هيچ هزينه اضافي در مقايسه با ساير روشها (حضوري و اينترنتي) ندارد.

10. آيا در معاملات برخط در هنگام فروش تغيير كارگزار ناظر الزامي است؟

ج. بله- در معاملات بر خط نيز همانند ساير معاملات در هنگام فروش سهام نياز به تغيير كارگزار ناظر وجود دارد. براي اين منظور ميتوانيد به  كارگزاري ساوآفرین مراجعه نموده و با همراه داشتن برگه خريد سهام و پر كردن فرم كارگزار ناظر، درخواست تغيير كارگزار ناظر خود را ارائه دهيد.

 

11. در معاملات برخط چه هنگام پول از حساب مشتري بلوكه ميشود؟

ج. در معاملات بر خط پس از ارسال سفارش خريد، پول از حساب شما در نزد كارگزاري به ميزان ارزش سفارش به علاوه كارمزد، بلوكه مي گردد. در صورت انجام معامله در روز، پول از حساب شما برداشته مي شود اما در صورت عدم انجام سفارش پس از پايان جلسه معاملاتي پول مجدداً به حساب شما برمي گردد.

 

12. منظور از خطاي كد 01525Held quantity of shares is insufficient در هنگام ارسال سفارش فروش چيست؟

ج. در هنگام ارسال سفارش فروش چنانچه تعداد سهام ارسال شده بيش از تعداد سهام موجود درسبد دارايي سهام شما باشد، سيستم معاملات برخط خطاي مذكور را مي دهد. براي رفع اين مشكل مي بايس ت مجدداً سفارش خود را با اصلاح تعداد سهام ارسال نماييد.

 

13. در چه شرايطي خطاي" آستانه بالا يا پائين قيمت رعايت نشده است" در سيستم نمايش داده مي شود؟

ج. در صورتي كه سفارش ارسال شده توسط شما در محدوده دامنه نوسان سهم مورد نظر نباشد، پس از ارسال سفارش، سيستم معاملات برخط به شما خطاي مذكور را مي دهد. لطفاً توجه نماييد كه قيمت ارسالي توسط كاربر بايستي حتماً در محدوده آستانه پايين و آستانه بالا قرار داشته باشد.

 

14. در هنگام ارسال سفارش خطاي "آستانه بالا يا پائين تعداد رعايت نشده است." ديده مي شود. علت اين امر چيست؟

ج. در صورتي كه سفارش ارسال شده توسط كاربر بيشتر از آستانه بالاي تعداد باشد؛ پس از ارسال سفارش، سيستم خطاي مذكور را مي دهد. توجه نماييد: در صورتي كه مايل به ارسال سفارش با تعداد سهام بيش از آستانه بالاي تعداد باشيد، بايستي چندين سفارش مجزا با حداكثر تعداد سهام برابر با آستانه بالاي تعداد ارسال نماييد. همچنين بايد توجه داشت كه آستانه بالاي تعداد در سهم هاي مختلف بسته به ميزان سرمايه شركت متفاوت است. به عنوان مثال در صورتي كه مايل به خريد 350000 سهم اخابر باشيد، بايستي سه سفارش خريد با 100000 سهم و 1 سفارش خريد با 50000 سهم را ارسال نماييد.

 

15. چرا در هنگام جستجوي نماد در قسمت ديده بان پيغام " لطفاً ليست و نماد را انتخاب كني د." مشاهد ه مي شود؟

ج. در قسمت ديده بان ابتدا بايد يك ليست را ايجاد نماييد و سپس نماد مورد نظر را جستجو نمايي د. در غير اينصورت سيستم به شما پيغام" لطفاً ليست و نماد را انتخاب كنيد." نمايش مي دهد.