«ساو» واژه اصیل فارسی و ریشه «سود» بوده و به معنای «طلای خالص» است.

کاربر گرامی از اختلال به وجود آمده در سایت کارگزاری پوزش می خواهیم. پشتیبانی سایت در تلاش برای رفع مشکل ایجادشده می باشد.

معاملات آنلاین

نرخ ارز